Spolupráce s ŠPP & OSPOD

Závěrečný seminář z cyklu seminářů s Mgr. Marikou Kropíkovou na téma Spolupráce OSPOD & ŠPZ byl zaměřený na oblasti vzájemné spolupráce mezi školou, OSPOD a ŠPZ. Současně za OSPOD se zúčastnila tohoto semináře Bc. Marcela Láníková, Dis., která přinesla pohled i ze strany OSPOD na danou problematiku.

Lektorka postavila celý seminář na konkrétních příkladech, kde seznámila přítomné s možnostmi postupu a řešení, jaký každá instituce dle zákona má. Cílem toho je zamezit tak případným nedorozuměním v praxi, které mezi školami, OSPODEM a ŠPZ zbytečně vznikají.