Metody kritického myšlení

Webinář Metody kritického myšlení při společné četbě je navazující na již uskutečněný webinář Čtením a psaním ke Kritickému myšlení (RWCT), který proběh v předloňském roce v rámci budování znalostních kapacit.  

Lektorka představila účastníkům způsoby, jak pracovat s didaktickým textem a jak konkrétně lze různé metody kritického myšlení při společné četbě dětí využít. Lektorka vždy předem zaslala účastníkům texty, na kterých se simulovali jednotlivé metody.