Exkurze do Dětského domova v Telči

Exkurze se zúčastnili učitelé z mateřských škol z Telče a okolí. Tito učitelé tak mohli lépe pochopit některé souvislosti s fungováním domova a také ohledně potřeb konkrétních dětí. Pan ředitel provedl účastníky exkurze po celém komplexu dětského domova a následně informoval o chodu domova, obecně o dětech, které jsou do domova umisťovány a o důvodech, jaké většinou bývají pro jejich umístění do domova a o možnostech jejich dalšího směřování.