Recitační soutěž Pětilístek

První ročník recitační soutěže Pětilístek na téma Máme rádi zvířata, který se uskutečnil
v kulturním domě v Krahulčí v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. (MAP Telčska II.) Zde vystoupili vítězové školních kol zapojených malotřídních škol v ORP Telč ve dvou kategoriích (1. – 2. ročník, 3. – 5. ročník). Soutěž hodnotila odborná porota složená ze zástupců zapojených škol a vítězné recitátory odměnila knižními cenami.