Den Země v Urbanově

Den Země v Urbanově je výchovně-ekologická akce, kterou pořádá Základní škola Urbanov. Tento rok probíhal již 8. ročník.

Program této akce byl opět velmi bohatý. Proběhla zde ukázka řemesel – truhlář. O ukázky a aktivity s panem truhlářem byl velký zájem. Děti si tak mohly vyzkoušet vyrobit například ptačí budku.

Geopark Vysočina si pro děti a žáky připravil různé zajímavé aktivity jako například rýžování zlata, ale také si děti vyzkoušely poznávání hornin, rostlin a zajímavých míst v našem okolí.

Žáci ZŠ Urbanov připravili pro návštěvníky ukázky a výstavu s názvem „Po stopách slavných výtvarných umělců“, dále byly připraveny různé hry na podporu čtenářské gramotnosti a tvořivosti dětí a žáků.