Seminář: Badatelsky orientované učení

Seminář, byl zaměřený na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis) a provedl účastníky badatelskými metodami, které staví na přirozené zvídavosti žáků, jenž rozvíjí kritické myšlení, spolupráci v rámci třídy, chuť zkoumat a učit se.