Komiksový workshop s Danielem Vydrou

Workshop byl rozdělen do dvou částí. V první části se žáci stručně seznámili s komiksem, jeho historií, principy a konkrétním postupem tvorby komiksu. V druhé části se žáci rozdělili do skupin a na základě připravených podkladů, vytvářeli společně komiks na zadané téma. Na samotný závěr své výtvory divadelně zinscenovali a předvedli vtipně secvičené scénky včetně doplnění o potřebné rekvizity. Děti si tak za celý workshop proměnily ve scénáristy, ilustrátory, ale také režiséry a herce.