Rovnost a rozmanitost ve vzdělání

Seminář probíhal formou diskuze nad tématem genderových stereotypů ve společnosti a jeho vliv na děti. Jak rozvíjet nadání a schopnosti nikoli podle očekávání společnosti, ale na základě své jedinečnosti.

Cílem semináře bylo seznámení se s publikacemi a s různými aktivitami, které jsou zde obsaženy. Jedná se o publikace:

– Dvanáct ověřených metod pro rozvoj a kolegiální spolupráce: Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání – příručka je zaměřená na prvostupňové děti, jenž se zabývá tématy, jak zajistit všem dětem příležitost, jak se zapojit do výuky apod.

– Volba povolání bez předsudku – metodika, jak praktikovat kariérní výchovu ve školách, propojuje téma kariérní výchovy a rovných příležitostí dívek a chlapců.