Líný učitel

Tříhodinový seminář probíhal formou prezentování metodik didaktických postupů pro aktivizaci žáka a budování zdravého klimatu ve třídě. Lektor nastínil několik příkladu ze své praxe, jak toho dosáhnout. Jednalo se především o podporu samostudia, kdy pedagog využije přirozené zvídavosti, kterou v sobě žáci mají a docílit tak většího zájmu po informacích pouhou změnou formy otázek. Tyto a jiné metody, mohou tak žákům zvýšit zájem o vzdělání. Podstatou tohoto semináře bylo zaměření se na praktickou činnost ve třídě. Účastníci se obohatili o nové poznatky v oblasti hodnocení a sebehodnocení žáka a seznámili se tak i s jinými způsoby, které se využívají v jiných školských systémech. Díky tomuto si tak mohli vytvořit jiný pohled na vzdělávání, který je podstatný pro rozvoj potenciálu žáků a příznivé klima ve třídě