Učíme se venku

Seminář, který představil možnosti učení mimo školní lavice, probíhal celou dobu v duchu venkovních aktivit. Praktickými ukázkami se učitelé přesvědčili, jak jednoduše lze využít přírodního materiálu a venkovních prostor pro vysvětlení procent, za pomocí sklenic a vody, jednotek délky, jen za pomocí klacku a určování světových stran či použití venkovního prostředí při tvorbě slov ve hře „Slovní kopaná“.

Pro učitele byly připravené praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu zaměřené nejen na přírodovědné předměty. Mohli si vyzkoušet metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Mohli si vyzkoušet jednoduché pomůcky pro praktickou výuku a mimo jiné jim byla doporučena související literatura.