Pojďme ven

Seminář byl zaměřený na správný vývojový rozvoj, sebepoznávání a enviromentální výuku dětí předškolního věku, a to vše v prostorách školní zahrady či kdekoliv v terénu. Paní Mgr. Rajnošková představila účastníkům, velmi pestrou škálu zábavných a poznávacích her a aktivit, jako bylo například zdobení čelenek z rozmanitých trav a květin, pozorování přírody kolem sebe prostřednictvím zrcátek (pohled na svět očima různých živočichů), ale i zkoumání bezobratlých živočichů pod lupou atd. Všechny tyto aktivity děti nejen zaujmou, ale i napomůžou k pozitivnímu vnímání přírody kolem sebe a budování si kladného vztahu k přírodě. Seminář probíhal pod vedením společnosti Chaloupky o. p. s., která má dlouholetou praxi a bohaté zkušenosti.