Úvod do tvořivé hry

Pozvánka Workshop do úvodu do tvořivé hry

MAP Telčska II Vás zve na jednu z posledních akcí realizovanou v rámci projektu , tentokrát zaměřenou především na vychovatele ve školních družinách, ale mohou se jí účastnit i pedagogové prvního stupně a mateřských škol, asistenti… Jedná se o workshop s názvem Úvod do tvořivé hry, který se uskuteční v pondělí 28. listopadu 2022 od 8:00 do 11:30 hod. na Základní škole Telč, Hradecká 234, přednáškový sál, lektorka Mgr. Carolina Sidon.

Na tento workshop bude navazovat ještě jeden s názvem Pracujeme s nástroji a sdílení dobré praxe tvořivé hry, který se uskuteční v pondělí 12. prosince 2022 od 8:00 do 11:30 hod. na Základní škole Telč, Hradecká 234, přednáškový sál/školní dílna, lektorka Mgr. Petra Skřivanová.

Oba workshopy jsou zaměřené na polytechnickou výuku a jsou zdrojem inspirace na výtvarné činnosti s dětmi. Workshopy jsou akreditované MŠMT a povedou je lektorky z Muzea Říčany.

Více informací zde https://muzeumricany.cz/pro-ucitele/tvoriva-hra/.

Prosím o přihlášení se na první workshop do pátku 25. listopadu 2022 na mail map@mastelcsko.cz.