EMOCE A JAK S NIMI PRACOVAT VE TŘÍDĚ!

Účastníci se dozvěděli, jak pracovat se svými emocemi a emocemi dětí tak, aby pozitivně přispěly ke zdravému klimatu ve třídě a přispívaly ke zdravému vývoji další generace.