Besedy s Petrou Braunovou

Petra Braunová seznámila děti nejen se svou tvorbou, ale i s prací spisovatelky a celkovým postupem, jak knihy vznikají. Velkým překvapením pro žáky byl poznatek, že při vzniku knihy spisovatel a ilustrátor na knize pracuje každý zvlášť. Žáky též zaujalo především to, jak paní Braunova sbírá a pracuje s náměty do svých knih, například impulzem pro vznik knihy Dům doktora Fišera bylo sledování helikoptéry a přistěhování záhadného souseda.