Logopedická prevence

Online workshop, rozdělený do tří okruhů, byl zaměřený na podporu v oblasti komunikace u dětí předškolního a mladšího školního věku.

V prvním okruhu se účastníci seznámili s teoretickou částí vývoje předškolních a mladších školních dětí z hlediska jazykových rovin, osvojování řeči apod.

Druhý okruh byl zaměřen na praktickou činnost, kdy účastníci byli seznámeni se spoustou námětů, postupů a her na podporu a rozvoj komunikace.

Ve třetím okruhu programu se účastníci seznámili s organizací logopedické prevence v rámci školy, s jazykovými chvilkami, centry aktivit. Součástí byly praktické postupy, jak nenásilně začlenit rodiče do spolupráce při rozvoji řečového projevu dětí