Umění rétoriky a komunikace

Seminář, který probíhal skloubením teoretické části rétoriky a praktických ukázek, jak položit správně hlasivkový font, správnou gestikulaci, mimiku při komunikaci a jak bojovat s trémou. Seminář byl rozdělený do čtyř navazujících sekcí. V první sekci se účastníci dozvěděli obecný ráz dějin rétoriky
a jeho funkci ve společnosti. V druhé se účastníci dozvěděli a vyzkoušeli, jak nastavit hlasivky, tak aby hlas byl hlasitější a jasnější, a přitom se nenamáhal. Dále se vyzkoušeli, jak správně dýchat, tak aby dech navazoval na mluvený projev. Třetí sekce byla zaměřena na postoj těla, gestikulaci
a mimiku během projevů. Jaký vliv má natočení těla, zdvihnutí rukou na sebevědomí projev a udržení trémy ve zdravé normě, tak aby nenarušil projev. Poslední sekce byla čirá ukázka “manipulace“ s posluchačem a jak cíleně nepatrné odchýlení od tématu, může ovlivnit potenciálního posluchače
a udržet tak jeho pozornost a zaujetí. Účastníci si během tohoto semináře odnesli tipy jak skloubit hlas, dech, tělo a mysl, tak aby jeho prezentování bylo zcela přirozené a vynikl tak potenciál celého projevu, jak před žáky, tak v běžném životě.