Ivona Březinová

Besedy se spisovatelkou, proběhly ve dvou zářijových dnech na všech malotřídních školách na území ORP Telč. Paní Březinová seznámila děti se svou tvorbou a vylíčila jim se zaujetím krátký obsah každé z nich. V průběhu besedy seznamovala děti i s mnoha pro ně novými informacemi, jako je například slovo „prevét“ či k čemu slouží „chrliči“ na střechách gotických staveb. U příležitosti tohoto setkání proběhla závěrem autogramiáda knížek.