Podzim očima dětí

Výtvarná akce pro mateřské školy z ORP Telč na téma Podzi očima dětí. Děti společně s pedagogy ze zapojených mateřských škol vytvořili různá dílka s podzimní tématikou. Z dílek byla nainstalována výstava ve vstupních prostorách ZUŠ Telč. Výstava byla přístupná jak pro děti, rodiče, pedagogy tak i širokou veřejnost ve dnech 30.9. – 18.10.2019. Každá ze zapojených mateřských škol dostala odměny v podobě knih pro děti.