Letem světem v pohybových hrách s hudbou, Veselé počítání s hudbou a pohybem

Hudebně vzdělávací semináře, kde si pod vedením prof. Jenčkové účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli metodiku vhodno pro vývoj předškolních dětí zážitkovou metodou. Dopoledne si účastníci vyzkoušeli tematické putování po světadílech, dozvěděli se o tvoření pohybových skupin a využívání materiálu kolem nás jako nástroj zvuku. Odpoledne účastníky čekal tematický repertoár zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti, představivosti a elementární gramotnosti ve spojení s hudbou, rytmem a prožitkem.