Kooperativní a párové učení

Účastníci se na semináři seznámili, jak dělit žáky do krátkodobých i dlouhodobých skupin, jak organizovat třídu při kooperativních a párových úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě těchto úkolů.