Složení orgánů MAS

Výkonná rada

Marie Prknová – předsedkyně – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Mikroregion Telčsko (Mgr. Roman Fabeš) – místopředseda – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
Bohumil Novák – člen – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)

Výběrová komise

Ing. Dana Posádová – předsedkyně – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Ing. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Rozvojové sdružení Zdeňkov (Miroslav Požár) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)
Základní škola Urbanov (Mgr. Hynek Vohoska) – zájmová skupina: Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství) (veřejný sektor)
Město Telč (Pavel Komín) – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)

Dozorčí rada

Jana Cechová – předseda – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (soukromý sektor)
Luboš Nosek – člen – zájmová skupina: Služby a podnikání (sociální a zdravotní služby, školství) (soukromý sektor)
Antonín Brychta  – člen – zájmová skupina: Krajina a životní prostřední (soukromý sektor)