Plánované aktivity

21. dubna 2022 – Setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání

21. dubna 2022 – Setkání logopedických preventistů

22 . dubna 2022 – Den Země v ZŠ Telč Hradecká

29. dubna 2022 – Den Země v Urbanově

2. – 4. května 2022 – Besedy s Klárou Smolíkovou

12. května 2022 – Recitační soutěž Pětilístek

19. května 2022 – Setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnos

1. června 2022 – Vernisáž výstavy Co se děje v trávě …